Wersja obowiązująca z dnia

„Dowożenie uczniów z miejscowości położonych na terenie Gminy Banie Mazurskie do szkoły w Baniach Mazurskich w okresie od 2 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. w formie zakupu biletów miesięcznych wraz ze sprawowaniem opieki nad uczniami w czasie ich przewozu”- PONOWNA PROCEDURA

Przedmiotem zamówienia jest:

  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dowozie uczniów z miejscowości położonych na terenie Gminy Banie Mazurskie do szkoły w Baniach Mazurskich i odbiór po zajęciach na podstawie zakupionych biletów miesięcznych przez Zamawiającego wraz ze sprawowaniem opieki nad uczniami w czasie ich przewozu w okresie od 02.11.2020 r. do 31.12.2021 r. (przy czym okres rozpoczęcia wykonywania umowy nie może być wcześniejszy niż okres zakończenia umowy z dotychczasowym przewoźnikiem) w dni nauki odbywającej się w szkołach przyjmując organizację roku szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432 ze zm.).

Załączniki

Treść ogłoszenia

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty

Wynik zamówienia