Ogłoszenia i Komunikaty

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Banie Mazurskie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Banie Mazurskie
logo bip gov
Ogłoszenia i Komunikaty

Ogłoszenia i Komunikaty

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
121-03-2023Informacja o szkoleniu dla sprzedawców "Praktyczne porady dla osób handlujących napojami alkoholowymi".Ogłoszenia i KomunikatyAktualny
208-02-2023Ogłoszenie o nabywaniu przez Nadleśnictwo Czerwony Dwór lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia.Ogłoszenia i KomunikatyAktualny
307-11-2022INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU DO ZAKUPU PALIWA STAŁEGO Z PRZEZNACZENIEM DLA GOSPODARSTW DOMOWYCHOgłoszenia i KomunikatyAktualny
422-09-2022Apel nr 1/2022 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 21 września 2022 r. w sprawie poprawienia stanu powiatowej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Banie Mazurskie.Ogłoszenia i KomunikatyAktualny
507-09-2022Odstąpienie od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu "Strategia Rozwoju Gminy Banie Mazurskie na lata 2021-2030"Ogłoszenia i KomunikatyAktualny
607-09-2022Zawiadomienie w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz na odprowadzanie wód popłucznych do stawu bezodpływowego.Ogłoszenia i KomunikatyAktualny
725-08-2022Obwieszczenie - Wójt Gminy Banie Mazurskie podaje do pubObwieszczenie - Wójt Gminy Banie Mazurskie podaje do publicznej wiadomości Plan polowań zbiorowych ogłoszony przez Koło Łowieckie „Las" w Gołdapi, obejmujący swoim zasięgiem Gminę Banie Mazurskie.Ogłoszenia i KomunikatyAktualny
819-08-2022Obwieszczenie - Wójt Gminy Banie Mazurskie podaje do publicznej wiadomości Plan polowań zbiorowych w roku 2022 zgłoszony przez Koto Łowieckie „Cyranka" w Węgorzewie, obejmujący swoim zasięgiem Gminę Banie Mazurskie.Ogłoszenia i KomunikatyAktualny
919-08-2022Obwieszczenie - Wójt Gminy Banie Mazurskie podaje do publicznej wiadomości Plan polowań zbiorowych w roku 2022 zgłoszony przez Koło Łowieckie „Mazury" w Węgorzewie, obejmujący swoim zasięgiem Gminę Banie Mazurskie.Ogłoszenia i KomunikatyAktualny
1018-08-2022Obwieszczenie - Wójt Gminy Banie Mazurskie podaje do publicznej wiadomości Plan polowań zbiorowych w roku 2022 zgłoszony przez Wojskowe Koło Łowieckie „Sokół" w Giżycku, obejmujący swoim zasięgiem Gminę Banie Mazurskie.Ogłoszenia i KomunikatyAktualny
1121-03-2022Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie likwidacji urządzenia wodnego w postaci rowu, wykonanego bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego, na działce nr geod. 120 obr. Ściborki, gm. Banie MazurskieOgłoszenia i KomunikatyAktualny
1221-03-2022Obwieszczenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 8 marca 2022 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2022 r. Ogłoszenia i KomunikatyAktualny
1312-01-2022Raport z przebiegu konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Banie Mazurskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 organizowanych na podstawie Zarządzenia Nr 105/2021 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 29 grudnia 2021 r.Ogłoszenia i KomunikatyAktualny
1408-11-2021Obwieszczenie Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 8 listopada 2021 r. o zwołaniu zebrania mieszkańców sołectwa Banie Mazurskie na dzień 15 listopada 2021 r. o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Gminy celem rozszerzenia składu liczbowego i przeprowadzenia wyborów uzupełniających składu osobowego Rady SołeckiejOgłoszenia i KomunikatyAktualny
1503-11-2021Raport z przebiegu konsultacji społecznych w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Banie Mazurskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 organizowanych na podstawie Zarządzenia Nr 82/2021 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 12 października 2021 r.Ogłoszenia i KomunikatyAktualny
1622-10-2021Wójt Gminy Banie Mazurskie serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na terenie Gminy Banie Mazurskie, na otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Banie Mazurskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.Ogłoszenia i KomunikatyAktualny
1729-09-2021Informacja dot. wejścia w życie nowych dowodów osobistych z drugą cechą biometryczną.Ogłoszenia i KomunikatyAktualny
1827-09-2021Zaproszenie do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022.Ogłoszenia i KomunikatyAktualny
1924-09-2021Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie istniejącymi wylotami wód opadowych i roztopowych z odcinków drogi wojewódzkiej nr 650 do cieków wodnych: rzeki Gołdapy, rzeki Węgorapy, rzeki Lisówki oraz do rowu RP-6, rowu RP-8 oraz rowu R-J.Ogłoszenia i KomunikatyAktualny
2014-09-2021Obwieszczenie Wójta Gminy Banie Mazurskie o zwołaniu zebrania mieszkańców sołectwa Banie Mazurskie.Ogłoszenia i KomunikatyAktualny
Wyświetlone 1-20 z 227 rekordów.