Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszenia i Komunikaty

Ogłoszono przez Magdalena Ułanowicz

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie istniejącymi wylotami wód opadowych i roztopowych z odcinków drogi wojewódzkiej nr 650 do cieków wodnych: rzeki Gołdapy, rzeki Węgorapy oraz do rowu RP-6, rowu RP-8 oraz rowu R-J nie może być załatwione w terminie przewidzianym w zawiadomieniu z dnia 12 maja 2021 r. więcej »