Wersja obowiązująca z dnia

KLAUZULA INFORMACYJNA

Obowiązek Informacyjny

Ogólna klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna (przesłanka umowy)

Klauzula informacyjna (obsługa i eksploatacja monitoringu wizyjnego)

Obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna przy wezwaniu do kwalifikacji wojskowej

Klauzula informacyjna (zastrzeżenie PESEL dla urzędów gmin)

Załączniki