Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12020-11-30115/2020Zarządzenie Nr 115/2020 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawyObowiązujący
22020-11-30113/2020Zarządzenie Nr 113/2020 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia indywidualnej stawki czynszu dzierżawnegoObowiązujący
32020-11-26112/2020Zarządzenie Nr 112/2020 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.Obowiązujący
42020-11-24110/2020Zarządzenie Nr 110/2020 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zasad opracowania, uzgodnienia i zatwierdzenia Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Banie Mazurskie w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojnyObowiązujący
52020-11-20109/2020Zarządzenie Nr 109/2020 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru uczestników do Klubu "Senior+" w miejscowości LisyObowiązujący
62020-11-20108/2020Zarządzenie Nr 108/2020 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rokObowiązujący
72020-11-18107/2020Zarządzenie Nr 107/2020 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie uruchomienia procesu konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Banie Mazurskie na rok 2021Obowiązujący
82020-11-16106/2020Zarządzenie Nr 106/2020 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Banie MazurskieObowiązujący
92020-11-12XVIII/117/2020Uchwała Nr XVIII/117/2020 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie przystąpienia do realizacji Przedsięwzięcia pn. "Rozwijanie kompetencji kluczowych podczas ekspedycji naukowej do źródeł starożytnej cywilizacji" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.Obowiązujący
102020-11-12XVIII/116/2020Uchwała Nr XVIII/116/2020 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Banie Mazurskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.Obowiązujący
Strona 1 z 201