Lokalizacja inwestycji celu publicznego

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Banie Mazurskie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Banie Mazurskie
logo bip gov
Lokalizacja inwestycji celu publicznego

Lokalizacja inwestycji celu publicznego

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
122-07-2022Budowa sześciu stanowisk postojowych dla samochodów osobowych na działkach nr 2100/1 oraz 2099 obręb Ściborki, gmina Banie Mazurskie, woj. warmińsko-mazurskie.Lokalizacja inwestycji celu publicznegoAktualny
222-07-2022Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Ustronie zlokalizowanej na działkach nr 78, 2077, 76, 2083, obręb Ściborki oraz 161, obręb Rogale, gmina Banie Mazurskie, woj. warmińsko-mazurskie.Lokalizacja inwestycji celu publicznegoAktualny
309-06-2022Lokalizacja inwestycji celu publicznego dla przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku mieszczącego się na działce nr 48/5 w miejscowości Żabin na garaż OSP oraz rozbudowa o świetlicę wiejską, obr. Żabin, gmina Banie Mazurskie, woj. warmińsko-mazurskie.Lokalizacja inwestycji celu publicznegoAktualny
425-10-2021GKIŚ.6733.3.2021 OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Banie Mazurskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "rozbudowie świetlicy wiejskiej w Surminach o garaż OSP".Lokalizacja inwestycji celu publicznegoAktualny
512-04-2021GKIŚ.6733.2.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Banie Mazurskie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie przepustu, projektowanego na terenie położonym w miejscowości Lisy, na działkach 353, 90, 89/1, 367 obręb 0008 Lisy.Lokalizacja inwestycji celu publicznegoAktualny
603-03-2021GKIŚ.6733.2.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Banie Mazurskie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie przepustu na dz. nr geod. 353; 90; 89/1 obręb 0008 Lisy, gmina Banie Mazurskie.Lokalizacja inwestycji celu publicznegoAktualny
702-03-2021GKIŚ.6733.1.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Banie Mazurskie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej z przyłączami i niezbędną infrastrukturą, na działakach Nr 94/5; 440/2; 114/2 w obrębie 0001 Banie Mazurskie, gmina Banie Mazurskie.Lokalizacja inwestycji celu publicznegoAktualny
804-11-2020GKIŚ.6733.5.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Banie Mazurskie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : stworzeniu miejsca postojowego turystom przemieszczającym się na rowerach w ramach realizacji zadania "Rowerem po gminie Banie Mazurskie", na części działki nr geodezyjny 95/233, położonej w obrębie geodezyjnym Banie Mazurskie, gmina Banie Mazurskie.Lokalizacja inwestycji celu publicznegoAktualny
925-09-2020GKIŚ.6733.7.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Banie Mazurskie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającej na: zmianie sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na lokal komunalny na działce o nr geod. 181/14, obręb Żabin, gmina Banie Mazurskie.Lokalizacja inwestycji celu publicznegoAktualny
1025-09-2020GKIŚ.6733.6.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Banie Mazurskie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającej na: Utworzeniu placu rekreacyjno-sportowego na działce o nr geod. 181/18, obręb Żabin, gmina Banie Mazurskie.Lokalizacja inwestycji celu publicznegoAktualny
1109-09-2020GKIŚ.6733.5.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Banie Mazurskie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającej na: stworzeniu miejsca postojowego turystom przemieszczającym się na rowerach w ramach realizacji zadania „Rowerem po gminie Banie Mazurskie”, na działce o nr geod. 95/233, obręb Banie Mazurskie, gmina Banie Mazurskie.Lokalizacja inwestycji celu publicznegoAktualny
1217-07-2020GKIŚ.6733.1/1.2020 Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie domu pogrzebowego i kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego, na działce o nr ewidencyjnym: -221, położonej w obrębie geodezyjnym Banie Mazurskie, gmina Banie Mazurskie w zakresie zmiany nazwy inwestycji z –„budowa domu pogrzebowego i kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego, na działce o nr ewidencyjnym: -221, położonej w obrębie geodezyjnym Banie Mazurskie, gmina Banie Mazurskie” na „ budowa kostnicy i kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego, na działce o nr ewidencyjnym: -221, położonej w obrębie geodezyjnym Banie Mazurskie, gmina Banie Mazurskie”.Lokalizacja inwestycji celu publicznegoAktualny
1315-04-2020GKIŚ.6733.4.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Banie Mazurskie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 - na działce o nr ewidencyjnym: 65/2, położonej w obrębie geodezyjnym Jagoczany, gmina Banie Mazurskie.Lokalizacja inwestycji celu publicznegoAktualny
1418-03-2020GKIŚ.6733.4.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Banie Mazurskie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: "STACJA BAZOWA TELEFONII KOMÓRKOWEJ OPERATORA P4, zlokalizowana na dz. o nr. 65/2, obręb ewidencyjny 0006 Jagoczany, gmina Banie Mazurskie, woj. warmińsko - mazurskie"Lokalizacja inwestycji celu publicznegoAktualny
1516-03-2020GKIŚ.6733.3.2020 Lokalizacja inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowa linii kablowej 15 kV, budowa słupowej stacji transformatorowej 15/04 kV, budowa linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi do zasilania dz. 114/1; 114/3; 114/4; 114/5; 114/6; 114/7; 114/8; 114/9; (obręb Banie Mazurskie), gmina Banie Mazurskie, powiat gołdapski, woj. warmińsko-mazurskie".Lokalizacja inwestycji celu publicznegoAktualny
1617-02-2020GKIŚ.6733.1.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Banie Mazurskie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa domu pogrzebowego niepodpiwniczonego oraz kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Baniach Mazurskich" na działce o nr ewid. 221, obręb geodezyjny 0001 Banie Mazurskie, powiat gołdapski, woj. warmińsko-mazurskie.Lokalizacja inwestycji celu publicznegoAktualny
1706-02-2020GKIŚ.6733.2.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Banie Mazurskie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającej na: "Termomodernizacji, wymianie dachu wraz z wykonaniem robót remontowo-budowlanych budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich" na działce o nr ewid. 329/8, obręb geodezyjny 0001 Banie Mazurskie, gmina Banie Mazurskie, powiat gołdapski, woj. warmińsko-mazurskie.Lokalizacja inwestycji celu publicznegoAktualny
1817-01-2020GKIŚ.6733.2.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Banie Mazurskie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającej na: "Termomodernizacji, wymianie dachu wraz z wykonaniem robót remontowo-budowlanych budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich" na działce o nr ewid. 329/8, obręb geodezyjny 0001 Banie Mazurskie, gmina Banie Mazurskie, powiat gołdapski, woj. warmińsko-mazurskie.Lokalizacja inwestycji celu publicznegoAktualny
1903-01-2020GKIŚ.6733.1.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Banie Mazurskie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającej na: "Budowa domu pogrzebowego niepodpiwniczonego oraz kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Baniach Mazurskich" na działce o nr ewid. 221, obręb geodezyjny 0001 Banie Mazurskie, gmina Banie Mazurskie, powiat gołdapski, woj. warmińsko-mazurskie.Lokalizacja inwestycji celu publicznegoAktualny
2014-11-2019GKIŚ.6733.8.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Banie Mazurskie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającej na: "Budowie placu rekreacyjnego-sportowego wraz z wiatą o konstrukcji drewnianej i infrastrukturą towarzyszącą" na działce o nr ewid. 30, obręb geodezyjny Jagoczany, gmina Banie Mazurskie, woj. warmińsko-mazurskie.Lokalizacja inwestycji celu publicznegoAktualny
Wyświetlone 1-20 z 61 rekordów.