Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Lokalizacja inwestycji celu publicznego

Ogłoszono przez Krzysztof Chmielewski

GKIŚ.6733.1.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Banie Mazurskie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej z przyłączami i niezbędną infrastrukturą, na działakach Nr 94/5; 440/2; 114/2 w obrębie 0001 Banie Mazurskie, gmina Banie Mazurskie. więcej »

Ogłoszono przez Magdalena Ułanowicz

GKIŚ.6733.5.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Banie Mazurskie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : stworzeniu miejsca postojowego turystom przemieszczającym się na rowerach w ramach realizacji zadania "Rowerem po gminie Banie Mazurskie", na części działki nr geodezyjny 95/233, położonej w obrębie geodezyjnym Banie Mazurskie, gmina Banie Mazurskie. więcej »

Ogłoszono przez Krzysztof Chmielewski

GKIŚ.6733.5.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Banie Mazurskie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającej na: stworzeniu miejsca postojowego turystom przemieszczającym się na rowerach w ramach realizacji zadania „Rowerem po gminie Banie Mazurskie”, na działce o nr geod. 95/233, obręb Banie Mazurskie, gmina Banie Mazurskie. więcej »

Ogłoszono przez Krzysztof Chmielewski

GKIŚ.6733.1/1.2020 Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie domu pogrzebowego i kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego, na działce o nr ewidencyjnym: -221, położonej w obrębie geodezyjnym Banie Mazurskie, gmina Banie Mazurskie w zakresie zmiany nazwy inwestycji z –„budowa domu pogrzebowego i kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego, na działce o nr ewidencyjnym: -221, położonej w obrębie geodezyjnym Banie Mazurskie, gmina Banie Mazurskie” na „ budowa kostnicy i kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego, na działce o nr ewidencyjnym: -221, położonej w obrębie geodezyjnym Banie Mazurskie, gmina Banie Mazurskie”. więcej »

Ogłoszono przez Magdalena Ułanowicz

GKIŚ.6733.4.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Banie Mazurskie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: "STACJA BAZOWA TELEFONII KOMÓRKOWEJ OPERATORA P4, zlokalizowana na dz. o nr. 65/2, obręb ewidencyjny 0006 Jagoczany, gmina Banie Mazurskie, woj. warmińsko - mazurskie" więcej »