Lokalizacja inwestycji celu publicznego

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Banie Mazurskie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Banie Mazurskie
logo bip gov
Lokalizacja inwestycji celu publicznego

Lokalizacja inwestycji celu publicznego

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
122-07-2022Budowa sześciu stanowisk postojowych dla samochodów osobowych na działkach nr 2100/1 oraz 2099 obręb Ściborki, gmina Banie Mazurskie, woj. warmińsko-mazurskie.Lokalizacja inwestycji celu publicznegoAktualny
222-07-2022Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Ustronie zlokalizowanej na działkach nr 78, 2077, 76, 2083, obręb Ściborki oraz 161, obręb Rogale, gmina Banie Mazurskie, woj. warmińsko-mazurskie.Lokalizacja inwestycji celu publicznegoAktualny
309-06-2022Lokalizacja inwestycji celu publicznego dla przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku mieszczącego się na działce nr 48/5 w miejscowości Żabin na garaż OSP oraz rozbudowa o świetlicę wiejską, obr. Żabin, gmina Banie Mazurskie, woj. warmińsko-mazurskie.Lokalizacja inwestycji celu publicznegoAktualny
425-10-2021GKIŚ.6733.3.2021 OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Banie Mazurskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "rozbudowie świetlicy wiejskiej w Surminach o garaż OSP".Lokalizacja inwestycji celu publicznegoAktualny
512-04-2021GKIŚ.6733.2.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Banie Mazurskie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie przepustu, projektowanego na terenie położonym w miejscowości Lisy, na działkach 353, 90, 89/1, 367 obręb 0008 Lisy.Lokalizacja inwestycji celu publicznegoAktualny
603-03-2021GKIŚ.6733.2.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Banie Mazurskie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie przepustu na dz. nr geod. 353; 90; 89/1 obręb 0008 Lisy, gmina Banie Mazurskie.Lokalizacja inwestycji celu publicznegoAktualny
702-03-2021GKIŚ.6733.1.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Banie Mazurskie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej z przyłączami i niezbędną infrastrukturą, na działakach Nr 94/5; 440/2; 114/2 w obrębie 0001 Banie Mazurskie, gmina Banie Mazurskie.Lokalizacja inwestycji celu publicznegoAktualny
804-11-2020GKIŚ.6733.5.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Banie Mazurskie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : stworzeniu miejsca postojowego turystom przemieszczającym się na rowerach w ramach realizacji zadania "Rowerem po gminie Banie Mazurskie", na części działki nr geodezyjny 95/233, położonej w obrębie geodezyjnym Banie Mazurskie, gmina Banie Mazurskie.Lokalizacja inwestycji celu publicznegoAktualny
925-09-2020GKIŚ.6733.7.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Banie Mazurskie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającej na: zmianie sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na lokal komunalny na działce o nr geod. 181/14, obręb Żabin, gmina Banie Mazurskie.Lokalizacja inwestycji celu publicznegoAktualny
1025-09-2020GKIŚ.6733.6.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Banie Mazurskie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającej na: Utworzeniu placu rekreacyjno-sportowego na działce o nr geod. 181/18, obręb Żabin, gmina Banie Mazurskie.Lokalizacja inwestycji celu publicznegoAktualny
1109-09-2020GKIŚ.6733.5.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Banie Mazurskie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającej na: stworzeniu miejsca postojowego turystom przemieszczającym się na rowerach w ramach realizacji zadania „Rowerem po gminie Banie Mazurskie”, na działce o nr geod. 95/233, obręb Banie Mazurskie, gmina Banie Mazurskie.Lokalizacja inwestycji celu publicznegoAktualny
1217-07-2020GKIŚ.6733.1/1.2020 Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie domu pogrzebowego i kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego, na działce o nr ewidencyjnym: -221, położonej w obrębie geodezyjnym Banie Mazurskie, gmina Banie Mazurskie w zakresie zmiany nazwy inwestycji z –„budowa domu pogrzebowego i kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego, na działce o nr ewidencyjnym: -221, położonej w obrębie geodezyjnym Banie Mazurskie, gmina Banie Mazurskie” na „ budowa kostnicy i kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego, na działce o nr ewidencyjnym: -221, położonej w obrębie geodezyjnym Banie Mazurskie, gmina Banie Mazurskie”.Lokalizacja inwestycji celu publicznegoAktualny
1315-04-2020GKIŚ.6733.4.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Banie Mazurskie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 - na działce o nr ewidencyjnym: 65/2, położonej w obrębie geodezyjnym Jagoczany, gmina Banie Mazurskie.Lokalizacja inwestycji celu publicznegoAktualny
1418-03-2020GKIŚ.6733.4.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Banie Mazurskie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: "STACJA BAZOWA TELEFONII KOMÓRKOWEJ OPERATORA P4, zlokalizowana na dz. o nr. 65/2, obręb ewidencyjny 0006 Jagoczany, gmina Banie Mazurskie, woj. warmińsko - mazurskie"Lokalizacja inwestycji celu publicznegoAktualny
1516-03-2020GKIŚ.6733.3.2020 Lokalizacja inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowa linii kablowej 15 kV, budowa słupowej stacji transformatorowej 15/04 kV, budowa linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi do zasilania dz. 114/1; 114/3; 114/4; 114/5; 114/6; 114/7; 114/8; 114/9; (obręb Banie Mazurskie), gmina Banie Mazurskie, powiat gołdapski, woj. warmińsko-mazurskie".Lokalizacja inwestycji celu publicznegoAktualny
1617-02-2020GKIŚ.6733.1.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Banie Mazurskie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa domu pogrzebowego niepodpiwniczonego oraz kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Baniach Mazurskich" na działce o nr ewid. 221, obręb geodezyjny 0001 Banie Mazurskie, powiat gołdapski, woj. warmińsko-mazurskie.Lokalizacja inwestycji celu publicznegoAktualny
1706-02-2020GKIŚ.6733.2.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Banie Mazurskie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającej na: "Termomodernizacji, wymianie dachu wraz z wykonaniem robót remontowo-budowlanych budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich" na działce o nr ewid. 329/8, obręb geodezyjny 0001 Banie Mazurskie, gmina Banie Mazurskie, powiat gołdapski, woj. warmińsko-mazurskie.Lokalizacja inwestycji celu publicznegoAktualny
1817-01-2020GKIŚ.6733.2.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Banie Mazurskie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającej na: "Termomodernizacji, wymianie dachu wraz z wykonaniem robót remontowo-budowlanych budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich" na działce o nr ewid. 329/8, obręb geodezyjny 0001 Banie Mazurskie, gmina Banie Mazurskie, powiat gołdapski, woj. warmińsko-mazurskie.Lokalizacja inwestycji celu publicznegoAktualny
1903-01-2020GKIŚ.6733.1.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Banie Mazurskie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającej na: "Budowa domu pogrzebowego niepodpiwniczonego oraz kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Baniach Mazurskich" na działce o nr ewid. 221, obręb geodezyjny 0001 Banie Mazurskie, gmina Banie Mazurskie, powiat gołdapski, woj. warmińsko-mazurskie.Lokalizacja inwestycji celu publicznegoAktualny
2014-11-2019GKIŚ.6733.8.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Banie Mazurskie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającej na: "Budowie placu rekreacyjnego-sportowego wraz z wiatą o konstrukcji drewnianej i infrastrukturą towarzyszącą" na działce o nr ewid. 30, obręb geodezyjny Jagoczany, gmina Banie Mazurskie, woj. warmińsko-mazurskie.Lokalizacja inwestycji celu publicznegoAktualny
Wyświetlone 1-20 z 61 rekordów.

Szanujemy Twoją prywatność

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Zgody na przetwarzanie danych
Zamknięcie tego okna jest równoważne z akceptację wybranych zgód.

Dostosuj wygląd strony

Wybierz tryb motywu
Wybierz kolor motywu
Wybierz rozmiar tekstu
Aby lepiej dopasować rozmiar strony skorzystaj w przeglądarce z opcji powiększania za pomocą kontrolek znajdujących się w ustawieniach lub za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl − / Ctrl +.