Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Lokalizacja inwestycji celu publicznego

Ogłoszono przez Agnieszka Abramowicz

GKIŚ.6733.2.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Banie Mazurskie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającej na: "Termomodernizacji, wymianie dachu wraz z wykonaniem robót remontowo-budowlanych budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich" na działce o nr ewid. 329/8, obręb geodezyjny 0001 Banie Mazurskie, gmina Banie Mazurskie, powiat gołdapski, woj. warmińsko-mazurskie. więcej »

Ogłoszono przez Krzysztof Chmielewski

GKIŚ.6733.2.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Banie Mazurskie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającej na: "Termomodernizacji, wymianie dachu wraz z wykonaniem robót remontowo-budowlanych budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich" na działce o nr ewid. 329/8, obręb geodezyjny 0001 Banie Mazurskie, gmina Banie Mazurskie, powiat gołdapski, woj. warmińsko-mazurskie. więcej »

Ogłoszono przez Krzysztof Chmielewski

GKIŚ.6733.1.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Banie Mazurskie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającej na: "Budowa domu pogrzebowego niepodpiwniczonego oraz kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Baniach Mazurskich" na działce o nr ewid. 221, obręb geodezyjny 0001 Banie Mazurskie, gmina Banie Mazurskie, powiat gołdapski, woj. warmińsko-mazurskie. więcej »

Ogłoszono przez Krzysztof Chmielewski

GKIŚ.6733.8.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Banie Mazurskie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającej na: "Budowie placu rekreacyjnego-sportowego wraz z wiatą o konstrukcji drewnianej i infrastrukturą towarzyszącą" na działce o nr ewid. 30, obręb geodezyjny Jagoczany, gmina Banie Mazurskie, woj. warmińsko-mazurskie. więcej »

Ogłoszono przez Krzysztof Chmielewski

GKIŚ.6733.7.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Banie Mazurskie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającej na budowie: Inwestycje liniowe: sieć energetyczna: kablowa SN 15 kV (dł. ok. 81 m), kablowa nN (dł. ok. 36 m), kablowa oświetleniowa (dł. ok. 36 m). Zlokalizowana na dz. o nr 60/2, obręb ewidencyjny 0017 Ziemiany, gmina Banie Mazurskie, woj. warmińsko-mazurskie. więcej »

Ogłoszono przez Krzysztof Chmielewski

GKIŚ.6733.4.2019 Lokalizacja inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV, słupowej stacji transformatowej SN/nN oraz przyłącza kablowego nN 0,4 kV w miejscowości Kruki/Jagiele, gmina Banie Mazurskie, powiat gołdapski, na działakach o numerze ewidencyjnym: 70/3, 77/3, 69, 63, 68, 62/5, 42, 41/1, 43/1, położonych w obrębie geodezyjnym Jagiele, gmina Banie Mazurskie. więcej »

Ogłoszono przez Aneta Wicha

GKIŚ.6733.3.2019 Lokalizacja inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie lini kablowej SN-15 kV, budowie złącz kablowych SN, wymianie słupowych stacji transformatowych, demontażu elektroenergetycznej linii napowietrznej SN, na działkach o nr ewid: 142/88, 142/86, 142/85, 145, 134/6, 134/5, 134/8, 144, 143, 142/87, 142/83, 141, 140, 139/19, 138, 118/21, 118/25, położonych w obrębie geodezyjnym Miczuły, gmina Banie Mazurskie. więcej »