Decyzje środowiskowe

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Banie Mazurskie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Banie Mazurskie
logo bip gov
Decyzje środowiskowe

Decyzje środowiskowe

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
128-09-2022Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 51 w obrębie Jagiele, części dz. 226/26 w obrębie Żabin , gmina Banie MazurskieDecyzje środowiskoweAktualny
213-07-2022GKIŚ.6220.6.2022 Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 123/4 124/2 w obrębie Lisy, Gmina Banie MazurskieDecyzje środowiskoweAktualny
304-04-2022Zawiadomienie - Obwieszczenie o zmianie terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 415/23 (obręb 0001) w obrębie ewidencji Banie MazurskieDecyzje środowiskoweAktualny
409-03-2022GKIŚ.6220.4.2022 Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przesięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 415/23 (obręb 0001) w obrębie ew. Banie Mazurskie, Gmina Banie Mazurskie (proj. Banie Mazurskie II)Decyzje środowiskoweAktualny
509-02-2022GKIŚ.6220.3.2022 Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przesięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 276,288,291 (obręb 0015) w obrębie ew. Wróbel, gmina Banie Mazurskieoraz linie kablowe łączące poszczególne części inwestycji poprowadzone w obrębie ew. Wróbel (obręb 0015), gmina Banie Mazurskie oraz w obrębie Surminy (obręb 0014), gmina Banie Mazurskie. Decyzje środowiskoweAktualny
608-02-2022GKIŚ.6220.2.2022 Zawiadomienie- Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 170/3, 243, 247 (obręb 0015) w obrębie ew. Wróbel, gmina Banie Mazurskie oraz linie kablowe łączące poszczególne części inwestycji poprowadzone w obrębie ew. Wróbel (obręb 0015), gmina Banie Mazurskie oraz w obebie Banie Mazurskie (obręb 0001), gmina Banie Mazurskie.Decyzje środowiskoweAktualny
724-01-2022GKIŚ.6220.1.2022 Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej "Kierzki" o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowaną na działce Nr 32 w obrębie geodezyjnym Kierzki, Gmina Banie Mazurskie, powiat gołdapski, województwo Warmińsko-Mazurskie.Decyzje środowiskoweAktualny
819-11-2021GKIŚ.6220.2.2021 Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na części dz. nr 242 w obrębie Wróbel, Gmina Banie MazurskieDecyzje środowiskoweAktualny
908-09-2021GKIŚ.6220.1.2021. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej "Lisy" o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynami energii na działkach nr ewid. 60/1, 60/2 w obrębie Lisy, gm. Banie Mazurskie, pow. gołdapski.Decyzje środowiskoweAktualny
1010-09-2020GKIŚ.6220.5.2020. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 152 obręb 9 Miczuły, nr ewid. 408/1, 408/2, 408/3, 483, 482, 407/11, 413/3, 414/2, 414/7, 414/9 obręb 1 Banie Mazurskie.Decyzje środowiskoweAktualny
1103-08-2020GKIŚ.6220.4.2020 - "Budowa myjni samochodowej samoobsługowej (3-stanowiskowej z kontenerem) i niezbędnej infrastruktury technicznej".Decyzje środowiskoweAktualny
1208-07-2020GKIŚ.6220.3.2020."Budowa elektrowni słonecznej o mocy 3x1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 152/12, obręb Sapałówka, gmina banie mazurskie, powiat gołdapski, województwo warmińsko-mazurskie.Decyzje środowiskoweAktualny
1328-02-2020GKIŚ.6220.1.2020 "Budowa elektrowni słonecznej o mocy do 3 x 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zajmującej do 6 ha na działce o nr ewid. 146, 149/2, 151 oraz 152, obręb Banie Mazurskie, gm. Banie Mazurskie, pow. gołdapski, woj. warmińsko-mazurskie."Decyzje środowiskoweAktualny
1412-11-2019Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 251/12 obręb Banie Mazurskie gm. Banie Mazurskie pow. gołdapski woj. warmińsko-mazurskie.Decyzje środowiskoweAktualny
1505-02-2019Eksploatacja piasku ze żwirem ze złoża Rogale III gm. Banie Mazurskie, pow. gołdapski, woj. warmińsko-mazurskie, położonego na części działki 145/16 położonej w obrębie Rogale, gmina Banie MazurskieDecyzje środowiskoweAktualny
1613-07-2018GKIŚ.6220.2.2018 Budowa w obrębie Ściborki, gm. Banie Mazurskie elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączem energetycznym i stacjami transformatorowymiDecyzje środowiskoweAktualny
1712-10-2017GKIŚ.6220.2.2017 Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Banie 2"Decyzje środowiskoweAktualny
1816-12-2016Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej z przyłączami w Baniach Mazurskich (ul.: Jasna, Leśna, Kętrzyńskiego, Konopnickiej, Kościuszki, Krótka, Krzywa, Mazurska, 1-Maja, Słoneczna, Sportowa, Szkolna, Topolowa, Warmińska)Decyzje środowiskoweAktualny
Wyświetlone 1-18 z 18 rekordów.