Wersja obowiązująca z dnia

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP:

/Banie_Mazurskie/SkrytkaESP

Dostęp do  ePUAP: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta

 

Informujemy, że od dnia 1 czerwca 2018 roku funkcjonowanie elektronicznej skrzynki podawczej Cyfrowy Urząd znajdującej się pod adresem:

https://cu.warmia.mazury.pl/

zostaje wstrzymane.