Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Banie Mazurskie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Banie Mazurskie
logo bip gov
Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
128-02-2023Zarządzenie Nr 21/2023 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Banie Mazurskie na 2023 rok.Konsultacje społeczneAktualny
207-11-2022Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych w sprawie statutów sołectw gminy Banie Mazurskie organizowanych na podstawie Zarządzenie Nr 86/2022 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 11 października 2022 r.Konsultacje społeczneAktualny
326-10-2022Raport z przebiegu konsultacji społecznych w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Banie Mazurskie na lata 2021-2030Konsultacje społeczneAktualny
419-10-2022Raport z przebiegu konsultacji społecznych w sprawie projektu Program u współpracy Gminy Banie Mazurskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023, organizowanych na podstawie Zarządzenia Nr 85/2022 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 4 października 2022 r.Konsultacje społeczneAktualny
511-10-2022Zarządzenie Nr 86/2022 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 11 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów Statutów Sołectw Gminy Banie Mazurskie.Konsultacje społeczneAktualny
605-09-2022Zarządzenie Nr 79/2022 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 5 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Banie Mazurskie na lata 2021-2030Konsultacje społeczneAktualny
719-04-2022Zarządzenie Nr 34/2022 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie wyrażenia solidarności mieszkańców Gminy Banie Mazurskie z Narodem UkraińskimKonsultacje społeczneAktualny
801-03-2022Zarządzenie Nr 19/2022 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie uruchomienia procesu konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Banie Mazurskie na lata 2022-2024Konsultacje społeczneAktualny
901-03-2022Zarządzenie Nr 18/2022 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie uruchomienia procesu konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Banie mazurskie na lata 2022-2025Konsultacje społeczneAktualny
1014-02-2022Raport z procesu konsultacji społecznych "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Banie Mazurskie na 2022 rok"Konsultacje społeczneAktualny
1117-01-2022Zarządzenie Nr 4/2022 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Banie Mazurskie na 2022 rokKonsultacje społeczneAktualny
1212-01-2022Raport z przebiegu konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Banie Mazurskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 organizowanych na podstawie Zarządzenia Nr 105/2021 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 29 grudnia 2021 r.Konsultacje społeczneAktualny
1312-01-2022Zarządzenie Nr 2/2022 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 105/2021 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Banie Mazurskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.Konsultacje społeczneAktualny
1429-12-2021Zarządzenie Nr 105/2021 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Banie Mazurskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.Konsultacje społeczneAktualny
1502-12-2021Zarządzenie Nr 97/2021 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Banie Mazurskie na rok 2022.Konsultacje społeczneAktualny
1603-11-2021Raport z przebiegu konsultacji społecznych w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Banie Mazurskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 organizowanych na podstawie Zarządzenia Nr 82/2021 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 12 października 2021 r.Konsultacje społeczneAktualny
1722-10-2021Wójt Gminy Banie Mazurskie serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na terenie Gminy Banie Mazurskie, na otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Banie Mazurskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.Konsultacje społeczneAktualny
1813-10-2021Zarządzenie Nr 82/2021 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 12 października 2021 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Banie Mazurskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.Konsultacje społeczneAktualny
1925-03-2021Raport z procesu konsultacji społecznych "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Banie Mazurskie na 2021 rok".Konsultacje społeczneAktualny
2022-02-2021Zarządzenie Nr 20/2021 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Banie Mazurskie na 2021 rok.Konsultacje społeczneAktualny
Wyświetlone 1-20 z 50 rekordów.