Rozstrzygnięcia Nadzorcze

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Banie Mazurskie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Banie Mazurskie
logo bip gov
Rozstrzygnięcia Nadzorcze

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
107-12-2022RIO.I-0102-334/2022 Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr XXXVII/256/2022 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 6 października zmienającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków stanowiących dochód gminy w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.Rozstrzygnięcia NadzorczeAktualny
212-09-2022PN.4131.338.2022 Rozstrzygnięcie Nadzorcze stwierdzające nieważność Uchwały XXIV/243/2022 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 29.07.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet sołtysom z treniu gminy Banie Mazurskie.Rozstrzygnięcia NadzorczeAktualny
329-11-2021PN.4131.420.2021 Rozstrzygnięcie Nadzorcze stwierdzające nieważność Uchwały XXVI/175/2021 Rady Gminy w Baniach Mazurskich z dnia 13.10.2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Banie Mazurskie na lata 2021-2030.Rozstrzygnięcia NadzorczeAktualny
423-07-2021PN.4131.263.2021 Rozstrzygnięcie Nadzorcze stwierdzające nieważność w całości Uchwały XXII/155/2021 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 17.06.2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Banie Mazurskie na lata 2021-2025.Rozstrzygnięcia NadzorczeAktualny
523-07-2021PN.4131.262.2021 Rozstrzygnięcie Nadzorcze stwierdzające nieważność Uchwały XXII/154/2021 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 17.06.2021 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Banie Mazurskie.Rozstrzygnięcia NadzorczeAktualny
Wyświetlone 1-5 z 5 rekordów.