Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Witamy na portalu Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Banie Mazurskie.

 

Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
 

Gmina Banie Mazurskie
NIP: 847 16 12 215

REGON: 790671188

ul. Konopnickiej 26, 19-520 Banie Mazurskie
email: sekretariat@gminabaniemazurskie.pl

tel.: (87) 615 71 78, 615 71 79, fax: (87) 615 71 78


Wójt Gminy
Łukasz Kuliś

Sekretarz Gminy
Irena Łobacz

Skarbnik Gminy
Władysław Biłas

Godziny urzędowania
Poniedziałek od 800 do 1600
Od wtorku do piątku od 700 do 1500

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy w Węgorzewie oddz./Banie Mazurskie
75 9348 0000 0680 0101 2000 0030

Ostatnio dodane

Najczęściej odwiedzane

Sprawy załatwiane elektronicznie

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 z późn. zm.) Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą. W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wypełnić udostępniony na stronie https://cu.warmia.mazury.pl formularz i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę, bądź Profil Zaufany ePUAP.

Dowolny inny moduł

Informację dotyczącą możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie znajdziesz Więcej informacji

Język migowy

język migowy - ikona

Informację dotyczącą możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie znajdziesz tutaj