Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: DWG

Ogłoszono przez Krzysztof Chmielewski

Rejestr petycji złożonych w Urzędzie Gminy w Baniach Mazurskich.

L.P. Odwzorowanie cyfrowe (skan petycji) Data złożenia Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję / nazwa podmiotu w interesie którego składana jest petycja Informacja dotycząca przebiegu postępowania, dane dotyczące zasięganych opinii. Przewidywany termin  rozpatrzenia petycji.
Rok 2016
1. Skan petycji (Wymiana systemów) 20.04.2016 Brak zgody 22.04.2016 r.
2. Skan petycji (Bibliteczka samorządowca) 21.04.2016 Brak zgody Odpowiedź na petycję 22.04.2016 r.
3. Skan petycji (Efektywność energetyczna) 25.04.2016 Brak zgody Odpowiedź na petycję 26.04.2016 r.
4. Skan petycji (Wzorowa łazienka) 07.10.2016 Brak zgody 11.10.2016 r.
5. Skan petycji (Standardy BIP) 21.10.2016 Brak zgody Odpowiedź na petycję 24.10.2016 r.
Rok 2017
1. Skan petycji (Bezpieczeństwo informacji) 10.02.2017 Brak zgody Odpowiedź na petycję 16.02.2017 r.
2. Skan petycji (Podwórko talentów Nivea) 10.05.2017 Brak zgody Odpowiedź na petycję 11.05.2017 r.
3.

1. Petycja "Wzorowa łazienka"

2. Informacja

3. Regulamin

04.09.2017

Szulc-Efekt sp. z o.o.

ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Odpowiedź na petycję 15.09.2017 r.
4. Petycja (Zdrowe nawyki żywieniowe) 08.09.2017

Szulc-Efekt sp. z o.o.

ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Odpowiedź na petycję 13.09.2017 r.
5.

Petycja (Inicjatywa wspierania Mikroprzedsiębiorców)

Załącznik do Petycji (Stanowisko wraz z propozycjami zmian)

23.10.2017

Dr Bogusław J. Feder. Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości.

Fundacja, ul. Orzeszkowej 2,

05-827 Grodzisk Mazowiecki
Odpowiedź na petycję 08.11.2017 r.
Rok 2018
1. Petycja dot. zaopatrzenia w ciepło,energię elektryczną i paliwo gazowe 04.05.2018 Brak zgody Odpowiedź na petycję 17.05.2018 r.
2. Petycja dot. systemu zarządzania i monitorowania energii 14.09.2018

Szulc-Efekt sp. z o.o.

ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Odpowiedź na petycję 27.09.2018 r.
3.

Petycja "Wzorowa łazienka"

- Regulamin

20.09.2018

Szulc-Efekt sp. z o.o.

ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Odpowiedź na petycję 03.10.2018 r.
4. Petycja dot. zamówień 09.11.2018

Szulc-Efekt sp. z o.o.

ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Odpowiedź na petycję

22.11.2018 r.

Rok 2019
1. Petycja dot. analizy wydatków usług telefonicznych 28.05.2019 - Odpowiedź na petycję 11.06.2019 r.
2. Petycja dot. czystego środowiska 04.06.2019 - Odpowiedź na petycję 21.06.2019 r.
3. Petycja dot. udostępnienia telefonów komórkowych 27.08.2019 - Odpowiedź na petycję 26.09.2019 r.
4. Petycja dot. płatności bezgotówkowych 17.12.2019

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13

00-412 Warszawa

Odpowiedź na petycję 30.12.2019 r.
Rok 2020
1. Petycja "Przygotujmy lepszy świat" 07.08.2020 -

Odpowiedź na petycję

Załącznik do odpowiedzi na petycję.

17.08.2020 r.
2. Petycja "Przygotujmy lepszy świat" 24.09.2020 SMEbusiness.pl Sp. z o. o.
ul. Domaniewska 47/10
02-672 Warszawa

Odpowiedź na petycję

Załącznik do odpowiedzi na petycję

10.10.2020 r.

 

Załączniki: