Wersja obowiązująca z dnia

Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich.

Przedmiotem zamówienia jest:

 Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego
na lata 2014-2020

w ramach Osi Priorytetowej 4- „Efektywność energetyczna”

Działania 4.3- „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków”

Poddziałania 4.3.1.- „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych”

 

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację prac poprawiających efektywność energetyczną budynku Urzędu Giny w Baniach Mazurskich, przy ul. Konopnickiej 26, 19-520 Banie Mazurskie, na dz. nr geod. 329/8, obręb Banie Mazurskie. W wyniku realizacji prac nastąpi kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej. Inwestycja obejmuje:

  1. roboty budowlane związane z wymianą pokrycia dachowego, wykonaniem izolacji termicznej budynku wraz z robotami towarzyszącymi.
  2. roboty sanitarne związane z wymianą kotła na paliwo stałe, na kocioł olejowy o mocy 70 kW wraz z wymianą zasobnika ciepłej wody użytkowej- projektuje się zasobnik ok. 200 l. oraz zespołu pompowego. Nowy kocioł wraz z aparaturą i sterowaniem zostanie wpięty w istniejący układ. Dodatkowo zadanie obejmuje wykonanie nowej instalacji elektrycznej kotłowni.
  3. roboty związane z budową instalacji odgromowej oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy 14,64 kWp na dachu budynku.

Załączniki

Treść ogłoszenia

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty

Wynik zamówienia