„Przebudowa ulicy Mazurskiej (dz. nr 466 obręb Banie Mazurskie) oraz części ulicy Warmińskiej (dz. nr 268/4, 467 obręb Banie Mazurskie) w Baniach Mazurskich”

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Banie Mazurskie
Zamówienia publiczne
Wersja z dnia

„Przebudowa ulicy Mazurskiej (dz. nr 466 obręb Banie Mazurskie) oraz części ulicy Warmińskiej (dz. nr 268/4, 467 obręb Banie Mazurskie) w Baniach Mazurskich”

 • Numer zamówienia GKIŚ.ZP.271.2.2019
 • Status Archiwum
 • Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
 • Tryb zamówienia Nieograniczony
 • Termin składania ofert
 • Termin otwarcia ofert
 • Miejsce złożenia oferty
 • TED/UZP 597928-N-2019

Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem  zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie ulicy Mazurskiej (dz. nr 466, obręb Banie Mazurskie) o długości 188,53 m oraz części ul. Warmińskiej o długości 226,85 m. Obie ulice o szerokości 4,0 m. Przebudowa dróg gminnych publicznych polegać będzie na:

- rozbiórce elementów istniejących niezbędnych dla celów realizacji zadania (np. istniejące nawierzchnie),

- korytowaniu,

- wykonaniu warstw podbudowy oraz krawężników obniżonych 15x22 cm na ławie betonowej,

- wzmocnieniu konstrukcji jezdni w miejscu występowania podłoża o obniżonej nośności,

- wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm-łączna powierzchnia utwardzona kostką brukową- 1.687,10 m2 w tym: ul. Warmińska - 923,40 m2, ul. Mazurska -763,70 m2

- montażu 4  latarni solarnych-ul. Mazurska ,

-montażu oznakowania pionowego - A-7, D-41, D-40

-montażu 2  progów zwalniających-typ U-16D

- uporządkowaniu terenu

Po obu stronach jezdni ul. Mazurskiej wykonać należy pobocza utwardzone kruszywem łamanym o szerokości min. 0,5 m. Na ul. Warmińskiej natomiast pobocza z kruszywa łamanego wykonać o szer. 0,5 m lub do granic działek (jeśli są położone bliżej).

Wody opadowe odprowadzane będą w sposób powierzchniowy.

Konstrukcja obiektów:

 1. ul. Mazurska
    • warstwa ścieralna z kostki betonowej typu „cegiełka” – gr. 8 cm
    • podsypka piaskowa – gr. 5 cm
    • podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm
    • warstwa odsączająca z piasku o gr. warstwy 15 cm
 2. ul. Warmińska
    • warstwa ścieralna z kostki betonowej typu „cegiełka” – gr. 8 cm
    • podsypka piaskowa – gr. 5 cm
    • podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm
    • geokrata gr. 5 cm (w miejscach o obniżonej nośności grutu)
    • warstwa odsączająca z piasku o gr. warstwy 15 cm

Przedmiot zamówienia szczegółowo opisują: projekt budowlany  stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ,  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik nr 10 do SIWZ oraz  przedmiar robót będący załącznikiem nr 9 do SIWZ (przedmiar  stanowi element pomocniczy, poglądowy, wspomagający wycenę robót budowlanych).  

UWAGA: Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,                w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych, które miały być przeznaczone na sfinansowanie części zamówienia.

Załączniki

Treść ogłoszenia

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty