Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Banie Mazurskie.

Numer aktu: Uchwała Nr XVIII/96/2012

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego

Status: Uchwalony

Uchylony przez : XLII/228/2018

Traci moc: XXVII/172/2006

Załączniki: