Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Krzysztof Chmielewski

Uchwała Nr XLII/228/2018 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 18 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Banie Mazurskie.

Numer aktu: XLII/228/2018

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od rozpoczęcia kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego wybranych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Obowiązujący

Uchyla: Uchwała Nr XVIII/96/2012

Załączniki: