Wersja obowiązująca z dnia

„Przedsiębiorco czas na rozwój – dotacje oraz pożyczki realizowane przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego w Olsztynie"

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne spotkanie informacyjne w Ełku „Przedsiębiorco czas na rozwój – dotacje oraz pożyczki realizowane przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego w Olsztynie"

Celem spotkania jest przekazanie beneficjentom informacji na temat projektów realizowanych przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego w Olsztynie, która pełni rolę Instytucji Pośredniczącej w Regionalnym Programie Warmia i Mazury na lata 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się 13 lutego 2018 r. w godz. 10.00-12.50 w Parku Naukowo-Technologicznym przy ul. Podmiejskiej 5. Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres lpielk@warmia.mazury.pl do 8 lutego 2018 r. do godz. 14.00 i otrzymanie potwierdzenia mailowego przesłanego przez organizatorów spotkania.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Dla kogo

Spotkanie skierowane jest do przedsiębiorców z województwa warmińsko-mazurskiego zainteresowanych rozwojem swoich firm.

Program spotkania

  • 10:00 – 10:15 Rejestracja uczestników spotkania;
  • 10:15 – 10:30 Wprowadzenie w tematykę spotkania. Przedstawienie oferty Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;
  • 10:30 – 11.30 Działania realizowane przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego SA w zakresie Regionalnego Programu Warmia i Mazury na lata 2014-2020;
  • 11:30 – 11:40 Przerwa;
  • 11:40 – 12:30 Oferta  Regionalnego Funduszu Pożyczkowego (RFP) działającego w strukturach Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA;
  • 12:30 – 12:45 Pytania, dyskusja, podsumowanie i zakończenie spotkania.

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku
ul. Kajki 10
tel. 87 610 07 77, 87 734 11 10/09
e-mail lpielk@warmia.mazury.pl

Załączniki