Wersja obowiązująca z dnia

Informacja o realizacji kontroli zarządczej: doraźnej, sprawdzającej, zewnętrznej oraz kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy w Baniach Mazurskich

Załączniki