Wersja obowiązująca z dnia

PROTOKÓŁ NR XXXVII/2022 z obrad XXXVII sesji Rady Gminy Banie Mazurskie odbytej w dniu 6 października 2022 roku.

Załączniki