Wersja obowiązująca z dnia

Protokół Nr XXVI/2021 z obrad XXVI sesji Rady Gminy Banie Mazurskie odbytej w dniu 13 października 2021 roku.

Załączniki