Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-439/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Banie Mazurskie projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w tym projekcie.

Zarządzenie Nr 104/2020 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie: projektu budżetu gminy na 2021 rok.

Załączniki