Wersja nieobowiązująca z dnia

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-439/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Banie Mazurskie projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w tym projekcie.

Załączniki

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.