Wersja obowiązująca z dnia

Informacja o zamiarze zawarcia umowy na podstawie art. 214 ust. l pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2019)

Przedmiotem zamówienia jest:

„Dowóz uczniów z miejscowości położonych na terenie Gminy Banie Mazurskie do szkół , na postawie zakupionych  biletów miesięcznych”.

Załączniki

Wynik zamówienia

  • Informacja
    format: pdf, rozmiar: 208.98 KB, data dodania:
  • Informacja
    format: pdf, rozmiar: 435.06 KB, data dodania: