Wersja obowiązująca z dnia

Budowa kostnicy i kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Baniach Mazurskich.

Przedmiotem zamówienia jest:

Budowa kostnicy i kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Baniach Mazurskich.

Inwestycja dofinansowana z projektu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Źródłem finansowania projektu jest Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację prac związanych z budową nowego budynku- kostnicy wraz infrastrukturą techniczną i kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Baniach Mazurskich, dz. nr geod. 221 obręb 0001 Banie Mazurskie.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

  1. budowę kostnicy jako budynku parterowego bez podpiwniczenia z dachem dwuspadowym w konstrukcji tradycyjnej oraz wykonanie fundamentów i montaż prefabrykowanego kolumbarium.
  2. wykonanie instalacji sanitarnych w budynku,
  3. wykonanie instalacji elektrycznych wraz z instalacją fotowoltaiczną.

Załączniki

Treść ogłoszenia

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty

Wynik zamówienia