Wersja obowiązująca z dnia

Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w msc. Lisy

Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadania pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior +” w msc. Lisy”. Zadanie inwestycyjne polega na wykonaniu robót budowlanych polegających na przystosowaniu pomieszczenia w szkole podstawowej w Lisach do potrzeb Klubu.

Zakres remontu obejmuje: częściową wymianę tynków sufitowych i ścian, wykonanie nowych ścianek działowych systemowych z PGK w celu wydzielenia łazienki dla osób niepełnosprawnych i łazienki ogólnej, wykonanie wentylacji grawitacyjnej w wydzielonych sanitariatach, ocieplenie ścian, wymianę podłogi z płytek PCV na gres, szpachlowanie, malowanie sufitów i ścian, wymianę drzwi do pomieszczenia, montaż stolarki drzwiowej w powstałych sanitariatach, wymianę stolarki okiennej na nowe okna o tych samych wymiarach z nawiewnikiem okiennym, wymianę podokienników zewnętrznych i wewnętrznych, budowa instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w projektowanych pomieszczeniach oraz budowa  szczelnego zbiornika bezodpływowego.

W zakresie instalacji elektrycznych roboty budowlane obejmują: rozbudowę szafki ZNL, wlz i tablicę rozdzielczą T, instalację odbiorczą oświetlenia i gniazd wtykowych, instalację odbiorczą ogrzewania, instalację przeciwprzepięciową, instalację ochrony od porażeń i połączeń wyrównawczych.

Zamówienie będzie współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 edycja 2020 oraz ze środków własnych Zamawiającego.

Załączniki

Treść ogłoszenia

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty

Wynik zamówienia