Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Baniach Mazurskich”.

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Banie Mazurskie
Zamówienia publiczne
Wersja z dnia

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Baniach Mazurskich”.

  • Numer zamówienia GKIŚ.ZP.271.2.2020
  • Status Archiwum
  • Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
  • Tryb zamówienia Nieograniczony
  • Termin składania ofert
  • Termin otwarcia ofert
  • Miejsce złożenia oferty
  • TED/UZP 576435-N-2020

Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ulicy Leśnej w Baniach Mazurskich, dz. nr geod. 17, 27, 28, 29, 31/3, 76/5, 76/25, 79, 428, 434, 2007/1, 2007/3, 2332/3 obręb ewidencyjny Banie Mazurskie.

Zakres robót obejmuje:

- budowę sieci wodociągowej z rurociągu z rur PE 110 mm, łączonych na połączenia zgrzewane o długości 368,90m. Włączenie do istniejącej gminnej sieci wodociągowej wykonać na działce nr 79/1. Pod drogą powiatową (dz. nr 434) wykonany zostanie przecisk oraz zamontowana będzie stalowa rura osłonowa długości 12,00 m. Na działce nr 29, na skrzyżowaniu wodociągu
z podziemnym kablem telefonicznym, zamontowana będzie rura ochronna typu Arot o długości 3,00 m. Pod drogą gruntową nr 428 i rowem na działce nr 17 rurociąg zabezpieczyć stalowymi rurami osłonowymi o długości po 6,00 m każda. Sieć wodociągową zakończyć na działce
nr geod. 2007/3. Rurociąg wyposażyć w 2 zasuwy żeliwne oraz betonowe elementy podporowe w miejscach montażu zasuw i załamaniu trasy. Wykonać dezynfekcję oraz oznakowanie trasy. 

- budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej o długości 609 m. Po wykonaniu robót ziemnych zamontować kolektory: grawitacyjny z rur PVC 200 mm o długości 214,10 m i PCV 150mm o długości 131,9m  na połączenia wciskane, kolektora tłocznego o długości 263,50 m z rur PE 90 mm łączonych metodą zgrzewania i przykanalika o długości 26,90 m z rur PVC 160 mm. Włączyć do istniejącej gminnej sieci kanalizacyjnej na działce nr ewid. 31/3. Pod drogą powiatową na działce nr ewid. 434 wykonać przecisk i zamontować stalową rurę osłonową długości 12,0 m oraz na krzyżowaniu rurociągu grawitacyjnego z podziemnym kablem telefonicznym, zamontować rurę ochronną typu Arot o długości 3,00 m. Pod drogą gruntową nr 428 i rowem na działce nr 17 rurociąg zabezpieczyć trzema rurami osłonowymi o długości po 6,00 m każda. Na trasie kolektora zamontować 12 studzienek rewizyjnych- przepływowych i 5 studzienek przyłączeniowych i jedna rozprężna. Do sieci kanalizacyjnej podłączyć budynki mieszkalne jednorodzinne zlokalizowane na dz. nr 79/1, 2007/3 oraz budynek wielorodzinny zlokalizowany na działce nr 76/25. Pompownię wbudować na dz. nr 17. Obiekt zasilony będzie w energię elektryczną (kabel podziemny 5x4mm2 L- 27,50 m), ogrodzony panelami stalowymi (8 paneli 2,50 x 1,73 m) z zamontowaną furtką. Teren utwardzony betonowymi płytami ażurowymi o pow. 121,34 m2.

Załączniki

Treść ogłoszenia

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty