Wersja obowiązująca z dnia

„Dowożenie uczniów z miejscowości położonych na terenie Gminy Banie Mazurskie do szkoły w Baniach Mazurskich w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. w formie zakupu biletów miesięcznych wraz ze sprawowaniem opieki nad uczniami w czasie ich przewozu”.

Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dowozie uczniów z miejscowości położonych na terenie Gminy Banie Mazurskie do szkoły w Baniach Mazurskich i odbiór po zajęciach na podstawie zakupionych biletów miesięcznych przez Zamawiającego wraz ze sprawowaniem opieki nad uczniami w czasie ich przewozu w okresie od 1.11.2020 r. do 31.12.2021 r. w dni nauki odbywającej się w szkołach przyjmując organizację roku szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017, poz. 1603), z wyłączeniem okresu wakacyjnego w miesiącach lipiec i sierpień.

Załączniki

Treść ogłoszenia

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Wynik zamówienia