Wersja obowiązująca z dnia

„Dowożenie uczniów z miejscowości położonych na terenie Gminy Banie Mazurskie do szkoły w Baniach Mazurskich w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. w formie zakupu biletów miesięcznych”

Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dowozie uczniów z miejscowości położonych na terenie Gminy Banie Mazurskie do szkoły w Baniach Mazurskich i odbiór po zajęciach na podstawie zakupionych biletów miesięcznych przez Zamawiającego wraz ze sprawowaniem opieki nad uczniami w czasie ich przewozu w okresie od 1.01.2019 r. do 30.06.2020 r. w dni nauki szkolnej przyjmując organizację roku szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego  (Dz.U. z 2017, poz. 1603), z wyłączeniem okresu wakacyjnego w miesiącach lipiec i sierpień. Przewidywaną łączną liczbę uczniów dowożonych do Zespołu Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich dojeżdżających z poszczególnych miejscowości (aktualne na dzień 15.11.2018r.) zawiera załącznik nr 7. Podana w załączniku liczba uczniów w trakcie roku może ulec zmianie. Przedmiot zamówienia obejmuje również dowóz i odbiór 6 dzieci niepełnosprawnych z Bań Mazurskich do Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi.

Załączniki

Treść ogłoszenia

SIWZ

  • SIWZ
    format: pdf, rozmiar: 10.44 MB, data dodania:

Informacja z otwarcia ofert