Wersja obowiązująca z dnia

PROTOKÓŁ nr 9/2016 Z KONTROLI PRZYGOTOWANIA GMINNEGO SPRZĘTU GMINNEGO DO ODŚNIEŻANIA NA 2016/2017r. przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Banie Mazurskie w dniu 7 grudnia 2016 roku

Załączniki