Wersja obowiązująca z dnia

PROTOKÓŁ nr 7/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Banie Mazurskie odbytego w dniu 7 grudnia 2016 roku

Załączniki