Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Licp

Ogłoszono przez Krzysztof Chmielewski

GKIŚ.6733.7.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Banie Mazurskie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającej na budowie: Inwestycje liniowe: sieć energetyczna: kablowa SN 15 kV (dł. ok. 81 m), kablowa nN (dł. ok. 36 m), kablowa oświetleniowa (dł. ok. 36 m). Zlokalizowana na dz. o nr 60/2, obręb ewidencyjny 0017 Ziemiany, gmina Banie Mazurskie, woj. warmińsko-mazurskie.