Wersja obowiązująca z dnia

Protokół Nr VII/2019 z obrad VII sesji Rady Gminy Banie Mazurskie odbytej w dniu 23 maja 2019 roku.

Załączniki