Wersja obowiązująca z dnia

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów, na którym dowiecie się Państwo:

  • jakie są zasady rozliczania wniosków o płatność, w tym za pomocą systemu SL2014,
  • otrzymacie wskazówki, jak prawidłowo opisać dokumenty księgowe przy rozliczaniu wniosków z EFRR,
  • jakie są najczęściej popełniane błędy we wnioskach z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Termin i miejsce spotkania

Termin: 28 maja 2019 r. w godzinach  10:00- 13:30,

Miejsce: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filia w Ełku, ul. Grunwaldzka 1, 19-300 Ełk

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest:

  • przesłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Ełku lpielk@warmia.mazury.pl do 23 maja  2019 r. godz. 14:00.
  • potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatorów spotkania.

W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.
 

Zgłoś nieobecność

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa.

Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

Więcej informacji

Lokalny Punkt Informacyjnym Funduszy Europejskich w Ełku: tel. 87 610 07 77, 87 734 11 10/09, email: lpielk@warmia.mazury.pl

 

W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do ponownego kontaktu.

Załączniki