Wersja obowiązująca z dnia

Protokół Nr VI/2019 z obrad VI sesji Rady Gminy Banie Mazurskie odbytej w dniu 11 kwietnia 2019 roku

Załączniki