Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Licp

Ogłoszono przez Krzysztof Chmielewski

GKIŚ.6733.6.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Banie Mazurskie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 zlokalizowanej na dz. o Nr 46, pbręb ewidencyjny 0016 Zawady, gmina Banie Mazurskie, woj. warmińsko-mazurskie.