Wersja obowiązująca z dnia

Protokół Nr 13/2016 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy, Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych Rady Gminy Banie Mazurskie odbytego w dniu 16 grudnia 2016 roku.

Załączniki