Wersja obowiązująca z dnia

Protokół Nr III/2018 z obrad sesji Rady Gminy Banie Mazurskie odbytej w dniu 21 grudnia 2018 roku.

Załączniki