Wersja obowiązująca z dnia

Protokół Nr 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Banie Mazurskie odbytego w dniu 28 listopada 2016 roku.

Załączniki