Wersja obowiązująca z dnia

Protokół Nr II/2018 z obrad sesji Rady Gminy Banie Mazurskie odbytej w dniu 29 listopada 2018 roku.

Załączniki