Wersja obowiązująca z dnia

Protokół Nr I/2018 z obrad sesji Rady Gminy Banie Mazurskie odbytej w dniu 20 listopada 2018 roku.

Załączniki