Wersja obowiązująca z dnia

Protokół Nr XLIII/2018 z obrad sesji Rady Gminy Banie Mazurskie odbytej w dniu 13 listopada 2018 roku.

Załączniki