INFORMACJA WÓJTA GMINY BANIE MAZURSKIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Banie Mazurskie
Wybory
Wersja z dnia

INFORMACJA WÓJTA GMINY BANIE MAZURSKIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

INFORMACJA WÓJTA GMINY BANIE MAZURSKIE

O PRAWIE DO GŁOSOWANIA  PRZEZ  PEŁNOMOCNIKA

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Termin złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w ponownym głosowaniu (tzw. II tura), w przypadku niezłożeni wniosku przed pierwszym głosowaniem, upływa 26 października 2018 r..

 

Do wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy dołączyć:

• pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa;

• kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat;

• kopię dokumentu potwierdzającego pozostawanie wyborcy z osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, w stosunku przysposobienia, opieki, kurateli, gdy taki stosunek istnieje.

 

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa wraz z w/w dokumentami powinien zostać złożony do Wójta Gminy Banie Mazurskie najpóźniej do dnia 12 października 2018 r. w godzinach pracy urzędu gminy.

 

 

UWAGA:

1. Pełnomocnictwo do głosowania, co do zasady, można przyjąć tylko od jednej osoby. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od dwóch osób, jeśli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

2. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci w danych wyborach.

3. Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania poprzez złożenie stosownego oświadczenia w Urzędzie, w którym sporządzono akt pełnomocnictwa, do dnia 19 października 2018 r., a w przypadku drugiej tury do dnia 2 listopada 2018 r., lub przez doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

4. Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa do głosowania może głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli pełnomocnik wcześniej nie oddał głosu. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa do głosowania.

5. Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach głosowania utworzonych w: zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego.

 

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 700

do godz. 2100.

 

 

                                                                                          Wójt Gminy Banie Mazurskie

                                                                                                     /-/ Łukasz Kuliś

Załączniki