Wersja obowiązująca z dnia

Protokół Nr 4/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Banie Mazurskie odbytego w dniu 30 lipca 2018 roku.

Załączniki