Wersja obowiązująca z dnia

Komunikat Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 20 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych.

Załączniki