Wersja obowiązująca z dnia

Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 13 września 2018 roku w sprawie wskazania pełnomocnika do spraw informatyki gminnej komisji wyborczej w Baniach Mazurskich oraz powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego- zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

Załączniki