Wersja obowiązująca z dnia

Protokół Nr 8/2018 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy, Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych Rady Gminy Banie Mazurskie odbytego w dniu 14 sierpnia 2018 roku.

Załączniki