Wersja obowiązująca z dnia

Zarządzenie Nr 61/2018 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia miejsc do bezpłatnego wywieszania urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Załączniki