Wersja obowiązująca z dnia

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Załączniki

  • Rozporządzenie
    format: pdf, rozmiar: 311.78 KB, data dodania: