Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 27 sierpnia 2018 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Baniach Mazurskich w wyborach do Rady Gminy Banie Mazurskie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Załączniki