Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała Nr XXXVII/201/2018 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie podziału gminy Banie Mazurskie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Załączniki