Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała Nr XXXVII/202/2018 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie podziału gminy Banie Mazurskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Załączniki